واریز پاداش پایان خدمت ۴۲ هزارفرهنگی بازنشسته سال ۹۵/ پرداخت پاداش جاماندگان ظرف امروز و فردا؛ مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش خبر داد

واریز پاداش پایان خدمت ۴۲ هزارفرهنگی بازنشسته سال ۹۵/ پرداخت پاداش جاماندگان ظرف امروز و فردا؛

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ خبر داد.

منصور مجاوری  ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان  به صورت صد درصد تامین و هفته گذشته برای ۴۲ هزار بازنشسته مشمول واریز شد.

وی افزود: اگر فرهنگی در منطقه خاصی به دلیل برخی اشکالات سیستمی و یا شماره حساب، پاداش خود را دریافت نکرده است این امر طی امروز و  فردا اصلاح و پرداخت پاداش صورت می گیرد.