هیچ برنامه ای برای تعطیلی خانه بهداشت آسیابان وجود نداشته است؛ دکتر مهدیزاده:

هیچ برنامه ای برای تعطیلی خانه بهداشت آسیابان وجود نداشته است؛

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: واحد فعلی ارائه دهنده خدمات بهداشتی در آسیابان خانه بهداشت می باشد و مرکز بهداشت (مرکز خدمات جامع سلامت ) در درخش مستقر است.

وی افزود: تصویب پايگاه سلامت ضميمه مرکز قهستان متعاقب ارتقاء روستاهای آسيابان و درخش به منطقه شهری (قهستان) است و مطابق ضوابط و مقررات پس از تصويب پايگاه سلامت ميبايست دو خانه بهداشت آسيابان و درخش ادغام مي‌گرديد که برای رفاه حال اهالي محترم آسيابان ارائه خدمات در خانه بهداشت آسيابان استمرار دارد و علي رغم تکرار و اصرار بر موضوع تعطيلی خانه بهداشت آسيابان ،  هيچ برنامه ای برای تعطيلی خانه بهداشت آسيابان وجود نداشته است.

وی با اشاره به مطلبی که در خصوص مصوب نمودن پایگاه سلامت در آسیابان توسط کارشناس مرکز بهداشت استان عنوان می شود گفت: تصویب یک واحد ارائه کننده سلامت، در مرکز مدیريت شبکه وزارت با پيشنهاد معاونت بهداشت دانشگاه صورت ميگيرد و اين موضوعي نيست كه توسط يك كارشناس در محل قابل تصويب باشد .

وی اضافه کرد:  اگر منظور جابجایی محل احداث ساختمان پایگاه بوده این نکته قابل ذکر است که طبق روال معمول، پس از تصویب پروژه ها ، کارشناسان این معاونت به محل مورد احداث پروژه ها اعزام و مشخصات زمین یا زمينهاي قابل دسترس را برداشت نموده و پس از ارزيابي و تطبيق با قوانين و مقررات و مسائل فني احداث ابنيه ، تصميم گيري کارشناسي در ستاد استان انجام و محل نهايي اجراي پروژه و اعتبار مورد نياز براي عقد قرارداد با پيمانکار  به شبکه مورد نظر ابلاغ می گردد .

رئیس مرکز بهداشت استان با بیان اینکه، این مورد موجب می شود که گاهی زمین در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه بارها جابجا شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به حجم بالاي پروژه هاي در دست اقدام در سال گذشته و سال جاری، اين مورد بارها در مورد پروژه های متعددی در سطح استان اتفاق افتاده و مثالهای بسياری در همه شهرستانهای استان قابل ذکر است.
مهدی زاده با اشاره به تفاهم نامه فی ما بین وزارت بهداشت – استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در مورخه ۱۳ مردادماه ۹۵، اظهار داشت: احداث پایگاه سلامت درخش یکی از ۱۰۱ پروژه مصوب در سطح استان بوده است که پس از تشریفات اداري عمليات ساختمانی آن اخيرا شروع شده است .

وی با اشاره به موارد مطروحه در اظهارات روز گذشته امام جمعه قهستان در این باره گفت: این موضوع یکی از روالهای عادی در بازنگری طرح گسترش شبکه ها می باشد که محدود به اين نقطه نبوده و به عنوان نمونه در شهرستان درميان در دونقطه ديگر نيز اتفاق افتاده است و بنظر ميرسد برخی آگاهانه يا نا آگاهانه  خاطر مردم شريف و ولايت مدار آسيابان را مشوش نموده اند و به دنبال بهره برداری سياسی از اين موضوع مي باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه با اظهار اینکه تولیت ارائه خدمات سلامت در استان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده و این مهم براساس استانداردها و ضوابط ابلاغی انجام می گردد، اضافه کرد: طبیعتا جابجایي نيروها نيز در چارچوب اين ضوابط صورت گرفته و در نهايت با توجه به کمبود نيروي انساني در سطح واحدهاي ارائه کننده خدمت ، چيدمان کارکنان مي بايست به گونه اي صورت پذيرد که خللي در ارائه خدمات صورت نگيرد که در خصوص شهر قهستان و محله آسيان اين مهم اتفاق افتاده و هيچ خدمتي تاكنون تعطيل نشده است.

مهدی زاده تاکید کرد: خواسته اهالی محترم آسیابان مبنی بر تبدیل خانه بهداشت به پایگاه سلامت غیر ضميمه در اولين جلسه بازنگري طرح گسترش شبکه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پيشنهاد و پيگيري خواهد شد.