نگاه ما، حمایتی و در راستای تقویت صنایع و سرمایه گذاران است

نگاه ما، حمایتی و در راستای تقویت صنایع و سرمایه گذاران است

استاندار خراسان جنوبی گفت: نگاه ما، حمایتی و در راستای تقویت صنایع، صنعتگران و سرمایه گذاران است.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ قناعت با بیان این مطلب در جریان بازدید از مجتمع کاشی فرزاد خاطر نشان کرد: صنعتگران و سرمایه گذاران، مایه فخر و مباهات استان می باشند.
وی به نقش این کارخانه تولید کاشی و سرامیک در اشتغال و صادرات استان اشاره کرد و تصریح نمود: این واحد تولیدی، از جمله مجموعه هایی است که هر کجا نشست و دیداری داشته باشیم، به آن می بالیم.
به گفته وی؛ در دیداری که طی چند روز آینده با وزیر صنعت کشور افغانستان در تهران داریم درمورد تولیدات این مجموعه به عنوان یک ظرفیت صادراتی خواهیم گفت.
استاندار اظهار داشت: در این شرایط سخت ناشی از مشکلات ملی و فراملی، این مجموعه با تعریف فازهای جدید، مدام در حال توسعه و اشتغالزایی است که بسیار ارزشمند می باشد.
قناعت با تأکید بر این که توجه به صنعت استان را به طور ویژه در برنامه داریم، گفت: وظیفه ما این است که از واحدهای تولیدی حمایت کنیم.
وی متذکر شد: اگر چه محدودیت هایی هست و خودتحریمی هایی هم در داخل داریم، اما با وجود فضای جدید کشور و این که رفع موانع تولید دستور کار ویژه دولت سیزدهم است، می توانیم در اجرای قانون کمی انعطاف پذیر باشیم تا شرایط به نفع سرمایه گذار و صنعتگر رقم بخورد.
استاندار به مشکلات این مجموعه در زمینه های آب، مالیات، زمین، تسهیلات و… اشاره کرد و اظهار داشت: به زودی طی یک جلسه ویژه با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، با نگاه مثبت و به منظور ارائه راه حل، موارد بررسی خواهد شد.
قناعت تأکید کرد: این مجموعه هر چه فعال تر شود، اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.؛ قناعت با بیان این مطلب در جریان بازدید از مجتمع کاشی فرزاد خاطر نشان کرد: صنعتگران و سرمایه گذاران، مایه فخر و مباهات استان می باشند.
وی به نقش این کارخانه تولید کاشی و سرامیک در اشتغال و صادرات استان اشاره کرد و تصریح نمود: این واحد تولیدی، از جمله مجموعه هایی است که هر کجا نشست و دیداری داشته باشیم، به آن می بالیم.
به گفته وی؛ در دیداری که طی چند روز آینده با وزیر صنعت کشور افغانستان در تهران داریم درمورد تولیدات این مجموعه به عنوان یک ظرفیت صادراتی خواهیم گفت.
استاندار اظهار داشت: در این شرایط سخت ناشی از مشکلات ملی و فراملی، این مجموعه با تعریف فازهای جدید، مدام در حال توسعه و اشتغالزایی است که بسیار ارزشمند می باشد.
قناعت با تأکید بر این که توجه به صنعت استان را به طور ویژه در برنامه داریم، گفت: وظیفه ما این است که از واحدهای تولیدی حمایت کنیم.
وی متذکر شد: اگر چه محدودیت هایی هست و خودتحریمی هایی هم در داخل داریم، اما با وجود فضای جدید کشور و این که رفع موانع تولید دستور کار ویژه دولت سیزدهم است، می توانیم در اجرای قانون کمی انعطاف پذیر باشیم تا شرایط به نفع سرمایه گذار و صنعتگر رقم بخورد.
استاندار به مشکلات این مجموعه در زمینه های آب، مالیات، زمین، تسهیلات و… اشاره کرد و اظهار داشت: به زودی طی یک جلسه ویژه با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، با نگاه مثبت و به منظور ارائه راه حل، موارد بررسی خواهد شد.
قناعت تأکید کرد: این مجموعه هر چه فعال تر شود، اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.