نگاهی به اهمیت آب در تولید محصول کشاورزی خراسان جنوبی؛

نگاهی به اهمیت آب در تولید محصول کشاورزی خراسان جنوبی؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه تاکنون هفت هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان مجهز به سیستم آبیاری نوین شد، گفت: در سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار هکتار دیگر به این آمار اضافه خواهد شد.
هاشم ولی پور مطلق افزود: به طور متوسط هزینه اجرای هر هکتار آبیاری قطره ای بسته به شرایط منطقه ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیون ریال است که از مجموع هزینه طرح تا سقف حداکثر ۸۵ درصد به ازای هر هکتار ۷۰ میلیون ریال توسط دولت کمک می شود.
وی اظهار کرد: برای اولین بار طرح های نوین آبیاری برای استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش عملکرد در واحد سطح، در سال ۱۳۷۳ در منطقه بلده شهرستان فردوس به مساحت ۱۰ هکتار اجرا شد.
وی تصریح کرد: با توجه به افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش منابع آبی تمایل کشاورزان به تغییر روش آبیاری افزایش یافته است و طرح های آبیاری تحت فشار در بخش هایی از ۱۱ شهرستان تابعه استان اجرا شد و محدودیتی وجود ندارد.
وی تشویق و ترغیب کشاورزان به اجرای طرح های نوین آبیاری از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و بازدیدهای آموزشی و پرداخت۷۰ میلون ریال به ازای هر هکتار به صورت بلاعوض را مهمترین برنامه ها برای کاهش مصرف آب و تغییر الگوی کشت عنوان کرد.
وی در پاسخ به سئوالی که اهداف اقتصادی، اجتماعی و اهمیت زیست محیطی طرح های آبیاری تحت فشار چیست، توضیح داد: اجرای طرح یادشده باعث کاهش هزینه بهره برداری، افزایش عملکرد در واحد سطح، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری شده است.
همچنین یکی از بهره برداران حوزه آبیاری تحت فشار خراسان جنوبی یادآور شد: آبیاری قطره ای از هدر رفتن آب جلوگیری و به بهبود کشاورزی کمک می کند و این مهم نیاز به حمایت بیشتر بخش دولتی دارد.
به گفته وی از سال ۷۳ تا ۹۳، تنها در سه هزار و ۶۲۰ هکتار از اراضی استان سیستم نوین آبیاری اجرا شده بود.
در حالی که میانگین سالانه تبخیر و تعرق در ایران هزار میلی‌ متر است، این عدد در بیشتر مناطق استان سالانه به حدود سه هزار میلی‌متر می رسد.
سطح زیرکشت محصول باغی خراسان جنوبی در سال ۹۴، ۷۶ هزار و ۳۳۵ هکتار و محصول زراعی ۷۷ هزار و ۲۰۲ هکتار است و۱۳۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت سنتی آبیاری می شود.