نواختن زنگ پارالمپیک در دبستان شهدای بانک ملی بیرجند

همزمان با آغاز هفته پارالمپیک و به همت هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان،  زنگ پارالمپیک در دبستان شهدای بانک ملی در استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند، با حضور پر رنگ معلولان به همراه والدین، مسئولین ستاد پارالمپیک استان به صدا در آمد و در ادامه با انجام برنامه های متنوع فرهنگی، همراه با اهداء جوایز به ورزشکاران معلول برنامه های آغازین این هفته برگزار شد.