نمایشگاه بهاره در طبس برای حمایت از اصناف شهرستان تمدید نشد!

نمایشگاه بهاره در طبس برای حمایت از اصناف شهرستان تمدید نشد!

سعید برقی یکشنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره در طبس افزود: استقبال مردم از نمایشگاه بسیار خوب بود.
وی ادامه داد: با توجه به نگاه ویژه فرمانداری به اصناف این نمایشگاه در مدت محدود برگزار شد و با تمدید آن موافقت نشد تا زیانی به اصناف وارد نشود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه صنوف مختلف هم در طول سال زحمت می کشند و نمایشگاه محل کسب و کار آنها است.
معاون فرمانداری طبس بیان کرد: نظارت ها بر نمایشگاه نیز خوب بود و مردم و غرفه داران در این خصوص رضایت داشتند.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا در مورد رضایت مندی غرفه داران اظهار کرد: رضایت غرفه داران از نمایشگاه نسبی بود و بعضی غرفه داران رضایت بیشتری داشتند ولی در کل اکثر آنها خشنود بودند.
نمایشگاه یاد شده با ۱۰۸غرفه از اول تا هشتم اسفند دایر بود و اقلام عرضه شده شامل پوشاک، کفش، آجیل، خشکبار، شیرینی، عسل، خوار و بار، مواد پروتئینی و … بود.