نخستین دوره آزمون پذیرش دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد؛

نخستین دوره آزمون پذیرش دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد؛

مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری این آزمون افزود: آزمون پذیرش دستیاری به واسطه حساسیت در تعدادی استان ها برگزار می شود.
دکتر سید محمدرضا حسینی گفت: امسال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز برای نخستین بار همگام با ۱۵ دانشگاه دیگر میزبان برگزاری این آزمون است.
وی گفت: در این آزمون داوطلبان پزشک عمومی شرکت می کنند و برای پذیرش در دستیاری تخصصی پزشکی با هم به رقابت می پردازند.
وی بیان کرد: با توجه به دوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سایر دانشگاه ها و کسرت داوطلبان خراسان جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان منتخب برگزاری آزمون انتخاب شد.
به گزارش ایرنا حسینی با بیان اینکه در آزمون پذیرش دستیاری ۹۰ داوطلب که ۴۶ نفر زن و بقیه مرد هستند، شرکت کردند، اظهار کرد: پنج رشته تخصصی شامل دستیاری رادیولوژی، بیهوشی، اطفال، جراحی و داخلی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توسعه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به رتبه های علمی که دانشگاه در آزمون های دستیاری کسب کرد از جمله رتبه اول میانگین نمره آزمون دستیاری کل کشور و رتبه دوم قبولی در آزمون دستیاری که توسط دانشجویان این دانشگاه کسب شد، زمینه ای فراهم شد تا این دانشگاه به عنوان منتخب برگزاری آزمون یاد شده تعیین شود.
وی یادآور شد: نتایج آزمون شهریور ماه اعلام می شود و در کنار پذیرش داوطلبان آزاد گروهی از پذیرفته شدگان در این آزمون به عنوان سهمیه بومی مناطق محروم برای جبران پزشک مناطق دور دست شروع به تحصیل خواهند کرد.