مومیایی کردن جسد مشکل شرعی ندارد/ جسدهای غیرقابل شناسایی مومیایی می‌شوند؛ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:

مومیایی کردن جسد مشکل شرعی ندارد/ جسدهای غیرقابل شناسایی مومیایی می‌شوند؛

به گزارش خبر شرق به نقل از ایلنا، احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص مومیایی کردن جسد گفت: طبق مقررات بین‌المللی هر جسدی که قرار است از کشور خارج شود، باید مومیایی شود و سپس به خانواده‌اش سپرده و به کشور مقصد ارسال شود.

رییس پزشکی قانونی کشور در مورد مومیایی کردن جسد در داخل کشور ادامه داد: در داخل کشور تنها در موارد استثنایی جسدها مومیایی می‌شود، زیرا به دلیل بالا بودن هزینه مومیایی کردن، کسی از این موضوع استقبال نمی‌کند.

وی با اشاره به عدم مشکلات شرعی برای مومیایی کردن جسد ادامه داد: مومیایی کردن جسد از لحاظ شرعی در داخل کشور هیچ مشکلی ندارد و هر کس تمایل داشته باشد، می‌تواند با پرداخت هزینه آن، جسد را مومیایی کند.

شجاعی در خصوص جسدهایی که در داخل کشور مومیایی می‌شوند، گفت: در مواردی که جسد به دلیل جراحت وارده قابل شناسایی نباشد، توسط پزشکی قانونی مومیایی و نگهداری می‌شود.