معرفی اعضای هیئات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بیرجند؛

معرفی اعضای هیئات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بیرجند؛

به گزارش خبر شرق، و به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان بیرجند، جلسه معتمدان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شهرستان بیرجند به منظور انتخاب ۹ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بعنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات با دعوت فرماندار بیرجند از شخصیتهای علمی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه توضیحاتی پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله ماده ۳۸ و ۳۹ قانون و ماده ۱۲ آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری با رای گیری مخفی به عمل آمده به ترتیب: محمد هادی شهاب، غلامحسین کریم پورفرد، خلیل خلیلی، سید مرتضی وجدان، ایرج مهدی زاده، طاهره حمیدی، عیسی جعفری گیو، حسن طیبی نژاد، احمد خامسان به عنوان عضو اصلی هیئت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان بیرجند انتخاب شدند.

در این جلسه محمد مهدی فیروزآبادی، آقای مهدی قمری، محمدعلی محتشمی، محمد حاجی پور (صالحی) و محمد جوانشیر گیو به عنوان اعضاء علی البدل هیئت اجرایی برگزیده شدند.