معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

سید محمدرضا طالبی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران بنا به پیشنهاد استاندار، سید محمدرضا طالبی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب شد.