مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی  منصوب شد

مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران طی حکمی از سمت جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی محمود مقامی به سمت مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران این انتصاب را خدمت ایشان تبریک و تهنیت عرض مینمایید