مسابقه قهرمانی کشتی نیروی زمینی ارتش با معرفی برترینها در بیرجند پایان یافت؛

مسابقه قهرمانی کشتی نیروی زمینی ارتش با معرفی برترینها در بیرجند پایان یافت؛

این رقابت ها با شرکت ۴۸۲ کشتی گیر در هشت وزن از کارکنان و نیز نیروهای وظیفه از ۴۷ یگان ارتش به میزبانی مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع) نزاجا در سالن مخابرات خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.

** نتیجه تیمی کشتی آزاد
در این دوره از رقابت ها در کشتی آزاد تیم پشتیبانی قرارگاه نزاجا تهران اول ،
هواپیمایی نزاجا دوم و مرکز آموزش ۰۲تهران سوم شد.
همچنین در این پیکارها مرکز آموزش ۰۴بیرجند ششم شد و کاپ اخلاق به تیپ ۲۸۴خرم آباد تعلق گرفت.

** نتیجه تیمی کشتی فرنگی
همچنین در این دوره از رقابت در کشتی فرنگی تیم پشتیبانی قرارگاه نزاجا تهران در جایگاه نخست قرار گرفت، مرکز آموزش ۰۲ تهران و تیپ اهواز به ترتیب دوم و سوم شدند.
مرکز آموزش ۰۴که میزبانی این پیکارها را به عهده داشت، چهارم شد و کاپ اخلاق هم به این تیم تعلق گرفت.

** نفر اول هر وزن کشتی آزاد به این شرح معرفی شد:
۵۷ کیلوگرم، رضا اسدی از تهران، ۶۱ کیلوگرم، پژمان تقی پور از تهران، ۶۵کیوگرم، آرمان خاکساری از تهران، ۷۰کیلو گرم، جمشید کدخدا از مشهد، ۷۴کیلوگرم، محسن عباسی از تهران، ۸۶کیلوگرم، داوود توانگر از تهران ، ۹۷کیلوگرم ، محمدی کردی از شیراز و در ۱۲۵کیلوگرم، وحید یوسف وند از تهران اول شدند.

**همچنین نفر اول هشت وزن کشتی فرنگی به این شرح معرفی شدند:
۵۹کیلوگرم، مهدی قادری از شهرضا، ۶۶کیلوگرم، محمد سلطانی مفرد از کرمانشاه،
۷۱کیلوگرم سجاد بنادر از اهواز، ۷۵کیلوگرم، کریم کعب امیر از تهران، ۸۰کیلوگرم ، زانا زندی زاده از پسوه آذربایجان غربی، ۸۵کیلوگرم ، ابوالفضل فلاح دوست از تهران، ۹۸کیلوگرم ، محمدرضا یارخواه از عجب شیر و در وزن ۱۳۰کیلوگرم یونس جعفری از خرم آباد لرستان اول شدند.