مرغداری تخمگذار ۳۰ هزار قطعه ای در شهرستان خوسف افتتاح شد همزمان با دهه فجر:

مرغداری تخمگذار ۳۰ هزار قطعه ای در شهرستان خوسف افتتاح شد

دکتر رضا محمودی رئیس شبکه دامپزشکی خوسف اظهار داشت : این مرغداری با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است .

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف تصریح کرد:در این طرح ۵ نفر بطور مستقیم و ۱۰ نفر بطور غیر مستقیم مشغول به کار شده اند.

دکتر محمودی افزود در حال حاضر ۶ واحد مرغ تخمگذار در شهرستان در حال فعالیت می باشند که ظرفیت این واحدها بیش از ۱۸۲ هزار قطعه می باشد .