مدیر کل جدید تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی منصوب گردید . صبح امروز انجام گرفت:

مدیر کل جدید تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی منصوب گردید .

طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی مقام عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهندس محمدسنجری به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق در متن این حکم آمده است : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راهبری سیاست های معطوف به تثبیت فرایند های کسب و کار ، شناسایی و معرفی فرصت های اشتغال به متقاضیان واقعی ، آماده سازی جویندگان کار از طریق مهارت آموزی جهت ورود اطمینان بخش به بازار کار ، ضمن بکار گیری خلاقیت ، تجربه ، دانش و مهارت نیروهای کارشناسی خود ، به حق نزد افکار عمومی جامعه دارای رسالت و نقش ممتازی می باشد.

 با توجه به توانمندی جنابعالی نسبت به پیشبرد موثر این راهبردها ، به موجب این حکم به سمت ” مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ” منصوب می شوید.

شایان ذکر است مهندس سنجری قبل از این حکم مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بوده و همچنین سابقه مدیر کلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی را نیز در کارنامه قبلی خود داشته است.