مدیرعامل انجمن فرهنگی اجتماعی ندای نامیرا با جعفری دیدار کرد

مدیرعامل انجمن فرهنگی اجتماعی ندای نامیرا با جعفری دیدار کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران بمناسبت روز و هفته مادر فاطمه طاهرپورکه خود از جامعه توانیابان است و استاد دانشگاه بیرجند و مدیرعامل موسسه ندای نامیرا با جعفری که خود مادر ۳فرزند معلول است دیدار و گفتگو و از وی دلجویی نمود

پی‌نوشت امید است که مسئولین ارشد بهزیستی استان همچین کارهای خداپسندانه ای را سر لوحه امورات خود قرار دهند و کمی ازجامعه توانیابان یادبگیرند

خبر از امیر حسین صادقپور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران