مدیران بخش مسکن اقدام های زیربنایی و روبنایی انجام شده را به مردم بیان کنند؛

مدیران بخش مسکن اقدام های زیربنایی و روبنایی انجام شده را به مردم بیان کنند؛

سید علی اکبر پرویزی شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان، افزود: برخی ها خدمات دولت در تمامی بخش ها را زیر سئوال می برند اما با اینکه بسیاری از مسکن های مهر ساخته شده در کشور بدون متقاضی است، اما دولت یازدهم بیشترین پیگیری و تلاش را برای طرح مسکن مهر در کشور و استان کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکل های مالی در کشور اما دولت در بحث مسکن مهر و ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر اقدام های خوبی انجام داده است.
پرویزی با اشاره به اهمیت رونق بازار مسکن، اظهار کرد: در سال های اخیر بازار مسکن در یک منحنی نامنظم حرکت کرده و بعضا دچار رکود شده است اما در سال هایی هم این فرضیه برعکس شده است و شاهد رونق بازار مسکن بوده ایم.
وی تاکید کرد: رونق بازار مسکن تنها به ساخت واحد مسکونی نیست و باید در کنار احداث واحدهای مسکونی باید مسایل و مشکل های متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرد که اگر بتوانیم تسهیلات مناسب برای خریداران مسکن فراهم کنیم بی شک بازار مسکن رونق پیدا خواهد کرد.
استاندار خراسان جنوبی، در مورد اصلاح طرح تفصیلی شهرهای استان افزود: با تاکید هایی که به شوراها و شهرداری ها شده امیدواریم اشکال و نواقص موجود در طرح تفصیلی شهرهای استان هر چه سریعتر مرتفع شود.