محموله جدید واکسن کرونا در راه خراسان جنوبی

محموله جدید واکسن کرونا در راه خراسان جنوبی

محموله جدید ۴۳ هزار دزی واکسن کرونا عصر امروز وارد خراسان جنوبی می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: محموله جدید واکسن کرونا شامل ۳۵ هزار دز واکسن سینوفارم، ۴ هزار دز برکت و ۴ هزار دز آسترازنکا  عصر امروز وارد خراسان‌جنوبی می‌شود.

شریف زاده با اشاره به اینکه تاکنون ۷۵۰هزارو ۸۴۲ دز واکسن وارد خراسان جنوبی شده‌است گفت:از این تعداد ۵۶۴هزارو ۳۲۲ دوز سینوفارم، هزار و ۳۱۰ دز بهارات،۸۲هزارو  ۴۷۰ دز آسترازنکا ، ۷۷هزارو ۴۰۰ دز برکت و ۲۵هزارو ۳۴۰ دز اسپوتنیک است.

وی گفت: تاکنون ۶۲۷هزارو  ۹۴۹ دز واکسن معادل ۸۳.۶درصد واکسن های وارد شده به خراسان جنوبی تزریق شده‌است.