محجوب: دولت با خودکفایی درگندم خیزمهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است/برنامه های دولت متکی بر اقتصاد مقاومتی است؛

محجوب: دولت با خودکفایی درگندم خیزمهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است/برنامه های دولت متکی بر اقتصاد مقاومتی است؛

«علیرضا محجوب» روز پنجشنبه گفت: دولت یازدهم اقتصاد مقاومتی را باور دارد و چون برآمده از آحاد مردم است، به هیچ وجه به خارج از کشور و واردات چشم ندوخته است.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید امام(ره) بر لزوم خودکفایی در گندم افزود: در بررسی تحقق اقتصاد مقاومتی، خودکفایی گندم نشان از خیز مهمی در اقتصاد کشور است؛ البته من تعجب می کنم چرا عده ای به این دستاورد بزرگ کم توجهی و بی اعتنایی می کنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مهمترین ویژگی و دستاورد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است را «توجه و افزایش تولید» دانست و افزایش: اولا ثبت تولید درمحصولات کشاورزی به میزان ۱۲۷میلیون تن را به کشاورزان کشورمان باید تبریک گفت.
محجوب با اشاره به وجود مشکلات زیاد، جمعیت کوچک و امکانات کم و دریافت حمایت کمتر کشاورزان نسبت ب سایر بخش های دیگر تصریح کرد: کشاورزان کشور را باید طلا گرفت که بزرگترین تولید را در کشور رقم زدند.
وی گفت: امیدوارم مسئولان با توجه بیشتربه کشاورزان، حمایت ها را نیز ازاین گروه تولیدکنندگان افزایش داده و از آنها قدردانی شایسته به عمل آورند.
دبیرکل خانه کارگرجمهوری اسلامی ایران بازگشت مجدد به عرصه خودکفایی درگندم را نشان تفوق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد دولتی عنوان کرد و گفت: خودکفایی در گندم از موفقیت های دولت یازدهم و کشاورزان است.
محجوب تفوق صادرات بر واردات در نیمه اول سال ۹۵ را نیز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: در۶ماهه نخست امسال صادرات در کشور به میزان ۵ میلیون تن بر واردات تفوق داشت و به طور نسبی ۵ میلیارد دلار نیز حجم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است که این آمار نشان می دهد برنامه های اقتصادی و صادراتی دولت متکی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه همه ما مشکلات و کاستی و سختی های موجود در زندگی کارگران و کشاورزان را می دانیم، تصریح کرد: با وجود همه این مسائل جا دارد همه در این ایام، ضمن این که یادآور شویم این اقشار جامعه را فراموش نمی کنیم، از اقدامات دولت نیز در جهت برطرف کردن تدریجی این مشکلات به شایستگی قدردانی کنیم.
محجوب همچنین با اشاره به ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به بودجه گرفت، وارد بود و نمایندگان مجلس نیز با دقت مجددا ایرادها بررسی و موارد را رفع کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس تدوین، تصویب و ابلاغ به موقع بودجه سال ۹۶ را یکی از مهمترین دستاوردها و موفقیت های دولت ومجلس درنظام برنامه ریزی کشوردانست وگفت: از رئیس جمهوری، دولت، سازمان مدیریت وهیات وزیران به دلیل کوچک سازی بودجه و تبصره های آن و تدوین جدول های بودجه که امکان بررسی و تصویب بودجه را به وجود آوردند، تشکر می کنم.
محجوب گفت: البته یکی از بخش هایی که در ردیف های بودجه چه در کمیسیون های تخصصی و چه در کمیسیون تلفیق مجلس امکان بررسی آن ها فراهم نمی شود و مجلس باید تمام همت خود روی آن متمرکز و معطوف کند، بخش «بانک ها و شرکت ها» است.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه هرچه مشکل دراقتصاد کشور وجود دارد در بخش بانک ها و شرکت ها دیده می شود افزود: دولت، مجلس و هیات وزیران اگر اعتقاد دارند ناکارآمدی، رکود و کسادی که دراقتصاد وجود دارد به این دو بخش مربوط است، باید به این موضوع به صورت اساسی رسیدگی کرده و به جایی که بر روی چند ردیف و تبصره محدود شوند، یک عامل ایجابی در نظام بودجه ریزی کشور را الزامی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه بخش عمومی بودجه فقط بخش کوچکی از بودجه کل کشور است افزود: بخش قابل ملاحظه ای حدود دوسوم بودجه کل کشور در بخش بانک ها و شرکت ها است که در روند بررسی لایحه نه کسی در مورد آن صحبت می کند و نه کسی برای انجام تغییرات به این بخش ها ورود می کند در صورتی که از مهمترین بخش های بودجه کل کشور است.
وی ابرازامیدواری کرد کار تدوین و بررسی بودجه کشور به شکلی دربیاید که امکان رسیدگی و تصویب بودجه کل کشور با تامل بیشتر و خاص بر روی شرکت ها و بانک ها انجام شود.