مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی و حزب همبستگی در بیرجند صادر شد؛

مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی و حزب همبستگی در بیرجند صادر شد؛

فرماندار بیرجند از صدور مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی و حزب همبستگی در بیرجند خبر داد و گفت: محمدرضا شمسایی به عنوان مسئول دفتر حزب آزادی و عبدالرضا گرامی به عنوان مسئول دفتر حزب همبستگی در شهرستان بیرجند معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، علی ناصری در حاشیه مراسم صدور مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی و حزب همبستگی در بیرجند اظهار داشت: در چهارچوب دستورالعمل نحوه تاسیس شعب و دفاتر استانی و شهرستانی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، مجوز فعالیت دفتر حزب آزادی و حزب همبستگی در بیرجند صادر شد.

وی افزود: احزابی که متقاضی ایجاد شعبه در استان هستند باید درخواست خود را به حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی ارائه و مدارک لازم را ارائه کنند.

فرماندار بیرجند بیان کرد: تکمیل و ارائه فرم شماره ۱ متضمن امضاء دبیرکل و مهر حزب ، تصویر پروانه فعالیت معتبر حزب (صادره از وزارت کشور)، تصویر مرامنامه و اساسنامه حزب درج شده در روزنامه رسمی کشور، تکمیل و ارائه فرم شماره ۲ حاوی مشخصات فردی مسئول دفتر، نشانی دقیق دفتر، مدارک لازم برای تاسیس دفاتر احزاب در شهرستان است.

ناصری اظهار داشت : با معرفی دبیرکل حزب آزادی، محمدرضا شمسایی به عنوان مسئول دفتر حزب آزادی و با معرفی دبیرکل حزب همبستگی، عبدالرضا گرامی به عنوان مسئول دفتر حزب همبستگی در شهرستان بیرجند معرفی شدند.

وی با اشاره به قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از فعالان سیاسی در شهرستان بیرجند که متقاضی فعالیت رسمی هستند و تاکنون مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند درخواست کرد چنانچه متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی حزب در شهرستان بیرجند هستند با ارائه مدارک لازم برای دریافت مجوز فعالیت دفتر حزب در شهرستان اقدام کنند.