متن مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱

متن مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ پس از بررسی لایحه بودجه گزارش نهایی مصوبات خود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری اخبار شرق ایران به نقل از ایسنا، کار بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از روز شنبه ۲۵ دی در کمیسیون تلفیق شروع شده بود، چهارشنبه ۲۰ بهمن در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش مصوبات به هیات رییسه جهت بارگذاری در سامانه قانونگذاری ارجاع شد.

با بارگذاری گزارش، نمایندگان در فرصت ۱۰ روزه می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
 
مجلس از ابتدای اسفند گزارش کمیسیون تلفیق در جزئیات بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی و سپس بخش هزینه ای را مورد بررسی قرار می دهد.

متن کامل مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید.

انتهای پیام