لیگ والیبال استان در مسیر پیشرفت؛

لیگ والیبال استان در مسیر پیشرفت؛

عبدالحسین ملکی رییس هیات والیبال خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق اظهارداشت این مسابقات تحت عنوان مسابقات لیگ والیبال استان دو سال هست که برگذار می شود وازسال ۹۵این لیگ شروع شده و ازنظرکمی تعداد شش تیم امسال درلیگ شرکت کرده اند که ازنظرکیفی درسطح بسیارخوبی هستند وسطح رقابتها بالارفته است
وی ادامه داد شرکت کننده گان ازشهرهای بیرجند، طبس ،بشرویه ، فردوس ونیزازشهرستان قاین دوتیم در این مسابقات شرکت دارندو اسم تیم ها هم به ترتیب تیم بیرجند بنام انتظام بیرجندو تیم های قاین بنام شهید حسن زاده پهنایی و بزرگمهرقاینی ، عماد نظام ازشهرستان فردوس، مرکزاندوهگین از شهرستان بشرویه وتیم طبس .
وی خاطر نشان کرد این مسابقات از ۱۴دیماه شروع شده وده هفته ادامه خواهد داشت وانشاالله پایان اسفند ماه اختتامیه این مسابقات را خواهیم داشت .
ملکی افزود: سطح این مسابقات در مقایسه با سال گذشته بسیارمتفاوت هست ازنظرکمی تعداد تیمهادرسال گذشته کمتربودند که امسال بیشترشدندولی سطح فنی مسابقات خیلی بهترشده است همچنین لازم است تیم هابرای اینکه قهرمانی این دوره از مسابقات را داشته باشند ازشهرستانهای متفاوت بازیکن جذب کنند ، واقعا ازنظرفنی سطح مسابقات در سطح بسیاربالا وتماشاگرپسند هست وهمه ازدیدن این بازی هالذت می برند.
رییس هیات والیبال افزود : هزینه ورودی این مسابقات ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان بود که بامساعدت و پیگیری هیات والیبال استان یک میلیون و پانصد هزار تومان از هزینه راتخفیف داده ایم و مبلغ هزینه ورودی برای هرتیم یک میلیون تومان می باشد.همچنین دررابطه با جوایز قهرمانی این دوره از مسابقات وی گفت: انشاالله به تیم قهرمان مبلغ دومیلیون پانصدهزارتومان جایزه خواهیم داد وتیمهای دوم و سوم این سری ازمسابقات هم حتما جوایزی خواهند داشت ونیز پیش بینی هم شده که تیم استان انشاالله درسال اینده درلیگ های مختلف شرکت کند.
ملکی درخصوص اطلاع رسانی این مسابقات به خبرنگارماگفت الحمدالله پوشش رسانه ای هم از طریق روزنامه ها جرایدوصداوسیما صورت گرفته که صداوسیماهم دراین مسابقات حضورداردواطلاعات به صداوسیما داده می شودوپوشش رسانه ای خوب هست وپیگیرهستیم که زمانی که این مسابقات برگزارمیشود پخش زنده ان ازصداوسیما انجام شود که مطمئنا خیلی بهترخواهدبود که در این رابطه مسئولین استان هم همراهی میکنند.
و انتظار داریم که درکنارهمه مسئولین شرایط بهتری را برای تیم ها فراهم نماییم که الحمدالله مسئولین خود ورزش وجوانان استان وهیات های ورزشی وادارات ورزش شهرستانها ومسولین محلی شهرستانها از فرمانداری ها بخشداری هاهمراهی خوبی داشتندولی خوب برای اینکه بازیها سطح ان بالاتربرودهمت همه مسئولین رامی طلبد .باتوجه به اینکه حامی مالی دراین استان کم وبه ندرت پیدا می شودانتظار ما ازمسئولین این است که دستگاه های دولتی حمایت بیشتری بکنند و ورود نمایند تا بازیکنانی که از سطح فنی بالاتری برخوردارهستندوارد استان خراسان جنوبی هم بشوند
ملکی گفت: خراسان جنوبی استانی هست که در آن نیروهای نظامی و انتظامی ،ارتش وسپاه ،دانشجو ودانشگاهیان در آن زیادهستندو اگر این افراد شناسایی و به مامعرفی شوند و هیات آماده پذیرش آنان می باشد و با حضور آنان مطمعنا سطح کیفی مسابقات افزایش خواهد یافت. به امید پیروزی و سربلندی مردم ورزش دوست کشورعزیزمان ایران .
مصاحبه از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق امیرحسین صادقپور