لزوم توجه بیشتر به بانوان در اعطای پست های مدیریتی لزوم توجه بیشتر به بانوان در اعطای پست های مدیریتی مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد:

لزوم توجه بیشتر به بانوان در اعطای پست های مدیریتی

پری دخت اصالتی در گفت‌وگو باخبرنگار پایگاه خبری تحلیل خبرشرق ، از برگزاری جلسه ارتقای مدیریت بانوان در استان خبر داد و گفت: روز گذشته این جلسه با حضور ۴۰ نفر از بانوان شاغل اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره آموزش وپرورش بیرجند در محل سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.

اصالتی گفت: در این جلسه راه کارهایی در خصوص تغییر نگرش برای حضور بانوان در پست های مدیریتی ، معرفی الگوهای مدیریتی جدید برای بانوان و … آموزش داده شد .

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: یکی از نتایج این جلسه تغییر فرهنگ حاکم بر جامعه در خصوص مدیریت بانوان در ادارات بود که باید تغییر مند و بانوان نیز در خصوص امر مدیریت ، مطالبه گر باشند.

وی افزود: در حال حاضر باید طبق برنامه ششم توسعه ، درصد مدیریت بانوان در کشور به ۳۰ درصد برسد که این رقم در خراسان جنوبی در حال حاضر ۶٫۹۷ درصد است .

 اصالتی اظهار کرد: درآموزش و پرورش استان نیز از ۴۵ پست مدیریتی و معاونت، تنها یک پست به بانوان اعطا شده است که از لحاظ درصد این رقم۲٫۲ درصد است.