لایحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار منابع طبیعی موجب بهره برداری بهینه از عرصه طبیعی می شود؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی :

لایحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار منابع طبیعی موجب بهره برداری بهینه از عرصه طبیعی می شود؛

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: لایحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار منابع طبیعی در صورت تصویب توسط مجلس شورای اسلامی موجب حفظ و بهره برداری بهینه از منابع موجود در عرصه های طبیعی می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، علیرضا نصرآبادی افزود: لایحه یاد شده توسط هیات دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
وی اظهار کرد: تصویب نهایی آن می تواند نقش بسیار مهم و تاثیر گذار در مدیریت بهینه و جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داشته باشد.
وی یادآور شد: این لایحه در صورت تصویب، موجب کاهش بسیاری از نگرانی های جامعه مخاطب و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواهد شد.
وی گفت: نگاه بین المللی به موضوع تعادل اکوسیستم و نقش منابع تولید ( آب، خاک و گیاه) در امنیت غذایی موجب توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پایدار می شود.
خراسان جنوبی با ۷۸۰ هزار نفر جمعیت ۱۵۱هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که سومین استان پهناور و دومین استان بیابانی کشور است.