فعالیت ۸۰درصد جایگاه‌های سوخت خراسان جنوبی

فعالیت ۸۰درصد جایگاه‌های سوخت خراسان جنوبی

در حال حاضر ۸۰ جایگاه سوخت در خراسان جنوبی، بنزین را با نرخ دوم عرضه می کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت : از ۹۳ جایگاه فعالیت ۸۰ درصد جایگاه‌های سوخت خراسان جنوبی عرضه سوخت در خراسان جنوبی تاکنون۷۴جایگاه به صورت دستی با نرخ دوم فعال شده است.

مردانی افزود: همچنین ۲۳ جایگاه سوخت با سیستم سامانه هوشمند سوخت فعال هستند.