فعالیت بیش از ۲۰ مورد زنبورستان فعال در شهرستان سربیشه رییس شبکه دامپزشکی سربیشه خبر داد:

فعالیت بیش از ۲۰ مورد زنبورستان فعال در شهرستان سربیشه

محسن رمضانی رییس شبکه دامپزشکی سربیشه با اشاره به خدمات شبکه دامپزشکی سربیشه در این زمینه افزود: بازدید و نمونه برداری از زنبورستانها و قاب کندوها، توزیع نوار بایوارل و اسپری و اروسید در بین زنبورداران جهت ضدعفونی، جلوگیری و پیشگیری از بیماری های لارو و زنبورعسل از جمله اقدامات مهم شبکه دامپزشکی سربیشه است.

وی، با اشاره به بیماریهای شایع این فصل در زمینه زنبورستان ها، تصریح کرد:لوک اروپایی و لوک آمریکایی و بیماری انگلی واروا از بیماری های شایع این فصل به شمار می رود.

رییس شبکه دامپزشکی سربیشه، همچنین در خصوص تعداد ابزیان در این شهرستان، ادامه داد:در حال حاضر تعداد آبزیان فعال کپور ۶ واحد فعال است که تعداد ۲۴ واحد آبزیان در شهرستان داریم.

رمضانی، با اشاره به اینکه VHS از بیماری های شایع در زمینه ابزیان است، خاطر نشان کرد:بازدید از استخرهای ماهی و نمونه گیری از ماهی، آب و خوراک و ارسال به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات انگلی و‌میکروبی از جمله نظارت های انجام شده در زمینه ابزیان است.