فرماندار قاینات: مردم پیروز واقعی انتخابات هستند؛

فرماندار قاینات: مردم پیروز واقعی انتخابات هستند؛

به گزارش خبرشرق، بهمن کهن ترابی در اجتماع مردم و حامیان دولت تدبیر و امید که در مصلی نماز جمعه شهر قاین برگزار شد ، افزود : امیدواریم استمرار عقلانیت و تدبیر و امید بخشی برای آینده ای بهتر در چهار سال آینده منتهی به سال ۱۴۰۰ نباشد و این فرایند، سالیان متوالی و تا جایی که ایران اسلامی در ردیف ۲۰ کشور بزرگ دنیا قرار بگیرد ، استمرار داشته باشد.
وی تصریح کرد : انتخابات تمام شد و در این انتخابات ما برنده و بازنده نداشتیم بلکه برنده انتخابات عقلانیت، اعتدال، اصلاحات، اخلاق مداری و قانون مداری بود.
وی تاکید کرد: برنده یک شخص نیست، بلکه گفتمانی است که باید در جامعه و به ویژه در خراسان جنوبی نهادینه شود.
وی افزود: بازنده انتخابات هم یک شخص و یک جناح نیست بلکه بازنده انتخابات ، بد اخلاق هایی است که متأسفانه صورت گرفت، بازنده انتخابات ما عوام فریبی و سیاه نمایی هایی است که متأسفانه علیه دولت تدبیر و امید در طول چهار سال گذشته و به ویژه در دو، سه ماه اخیر در شهرستان به ویژه در روستا ها انجام شد.
کهن ترابی تصریح کرد: در قاینات در روستایی فردی حضور پیدا کرد، تمام دستاوردها و خدماتی که دولت تدبیر و امید و به ویژه مدیران در این چند ساله انجام داده اند ، نادیده گرفت و در جمع مردم بیان کرد که هیچ اقدامی و هیچ پروژه ای دولت در روستاها انجام نداد، اگر هم پروژه ای افتتاح شد، متعلق به دولت قبل بود.
فرماندار قاینات اظهار کرد: بازنده انتخابات، افرادی بودند که از احساسات دینی مردم استفاده ابزاری کردند و با احساسات دینی و مقدسات مردم به ویژه در شهرستان قاینات و به خصوص در روستاها که مردمی متدین و مذهبی دارد، هدف قرار دادند و متأسفانه از این احساسات مذهبی و از این تعلقات مذهبی برای امیال جناحی، سیاسی و گروهی و مادی خودشان سوء استفاده کردند، لذا بازنده انتخابات آنها هستند و مردم در انتخابات به این ها، «نه» گفتند.
کهن ترابی با اشاره به اینکه نظام ما، نظام مردم سالاری دینی است ، افزود : مردم در همه امور باید حضور و مشارکت جدی داشته باشند، زیرا حرف اول را مردم می زنند و ما هم امیدواریم با انسجام، هم افزایی و هم پوشانی و با انجام کار تیمی و با آگاهی بخشی و ارتقای آگاهی عمومی، همه در کنار هم بتوانیم برای شهرستانی آباد و توسعه یافته تلاش کنیم.