طرح گازرسانی به مرکز شهرستان زیرکوه آماده بهره برداری است؛ فرماندار زیرکوه:

طرح گازرسانی به مرکز شهرستان زیرکوه آماده بهره برداری است؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق و به نقل از ایرنا، فرماندار زیرکوه گفت:  طرح گازرسانی به مرکز شهرستان زیرکوه آماده بهره برداری است؛

حجت الله خانزاده  افزود: با توجه به اتمام عملیات اجرایی طرح گازرسانی، آزمایش شبکه تغذیه، توزیع و خط انتقال شهر انجام شد و این شهر در ۲۳ دی ماه به شبکه گاز سراسری متصل شد.
وی اجرای ۶۴ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، احداث و نصب یک دستگاه تقلیل فشار درون شهری به ظرفیت ۱۰ هزار مترکعب در ساعت، احداث یک دستگاه تقلیل فشار برون شهری به ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در ساعت، نصب علمک هزار و ۴۰۰ انشعاب گاز، اجرای ۹۱ کیلومتر خط انتقال، احداث دو ایستگاه کاتولیک حفاظت و احداث و نصب پنج ایستگاه شیر انشعاب را از مشخصات فنی پروژه ذکرکرد.
وی یادآورشد: با افتتاح این پروژه حدود شش هزار نفر از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.
خانزاده با بیان اینکه گازرسانی به بخش شاسکوه و زهان شهرستان نیز در حال انجام است، ادامه داد: گازرسانی به بخش شاسکوه به طول ۳۰ کیلومتر در حال انجام است که سال آینده از آن بهره‌برداری خواهد شد.
وی اظهارکرد: همچنین گازرسانی به بخش زهان در حال انجام است،امید می رود، این طرح نیز به زودی به بهره‌برداری برسد، گاز رسانی به این بخش با توجه به جمعیت زیاد آن از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی یادآورشد: در دو بخش زهان و شاسکوه، یک شهر و ۱۳روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.