طرح ملی شهاب برای پایه چهارم دبستان اجرا می شود معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خبر داد:

طرح ملی شهاب برای پایه چهارم دبستان اجرا می شود

سید محمد حسینی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص طرح ملی شهاب اظهار داشت:این طرح که در مقطع دبستان و در پایه چهارم ابتدایی برگزار می شود، اهدافی را از جمله شناسایی و هدایت استعداد های برتر دانش آموزان دنبال میکند که میتواند به رشد دانش آموزان کمک کند.

 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود:در این طرح دبیران آموزش دیده استان، در کلاس خود و با دانش آموزان خود به صورتی ارتباط برقرار میکنند که از این شیوه میتوانند استعداد های دانش آموزان را به طور نامحسوس شناسایی کنند وپس از شناخت این توانایی ها ، برنامه هایی به صورت فوق برنامه در سطح استان اجرا می شود.

 

حسینی ادامه داد: در طرح شهاب معلمین با استفاده از ابزار های مختلف شناسایی اسعتداد ها با توجه به آموزش های خود ، وظایف خود را در این امر انجام می دهند.