طرح دادرس با هدف ترویج فرهنگ خودامدادی در مدارس شهرستان درمیان در حال اجراست؛

طرح دادرس با هدف ترویج فرهنگ خودامدادی در مدارس شهرستان درمیان در حال اجراست؛

به گزارش خبر شرق، جواد مرادی روز شنبه در مراسم اجرای این طرح در مدرسه صدیقه طاهر(س) شهر قهستان، افزود: افزایش سطح ایمنی و کاهش خطر پذیری ناشی از حوادث در مدارس از دیگر اهداف این طرح است.
وی طرح دادرس را آموزش مهارتهای امدادی و کمک های اولیه توسط مربیان آموزش دیده به دانش آموزان و تشکیل تیم مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: این طرح بر اساس تفاهمنامه بین سازمان جمعیت هلال احمر و معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مدارس شهرستان ها اجرا می شود.
به گفته وی عواملی چون اطفای حریق، پناه گیری، خروج اضطراری، اسکان اضطراری، احیای قلبی، پانسمان، بانداژ و آتل بندی، چادرزنی، کنترل علایم حیاتی و ارزیابی اولیه و حمل مصدوم به صورت تیمی از جمله آموزش های ارایه شده در این طرح است.
وی با بیان اینکه آموزش فعالیت های امدادی و بشردوستانه به دانش آموزان به ارتقای ایمنی خانواده ها و جامعه در برابر حوادث کمک می کند، گفت: دانش آموزان شرکت کننده در این طرح آموزش های لازم را فراگرفته و به خانواده و جامعه انتقال می دهند تا در زمان بروز حوادث آمادگی لازم داشته باشند.
حدود ۱۱هزار دانش آموز در شهرستان مرزی درمیان تحصیل می کنند.