صنایع دستی و گردشگری جایگزینی مناسب برای اقتصاد کشاورزی است؛

صنایع دستی و گردشگری جایگزینی مناسب برای اقتصاد کشاورزی است؛

سید علی اکبر پرویری روز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بشرویه افزود: اگر امروز در عرضه صنایع دستی با چالش روبه رو هستیم به دلیل ضعف در بازاریابی برای تولید است.
وی ادامه داد: ظرفیت های تاریخی و طبیعی خراسان جنوبی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است که با فراهم کردن زیرساخت های لازم باید صنعت گردشگری را در این استان گسترش داد.
پرویزی سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان را سودمند خواند و اظهار کرد: یکی از مهم ترین فعالیت های وزارتخانه یاد شده فراهم آوردن زیرساخت های توسعه برای دیگر بخش هاست.
وی اضافه کرد: مقوله هایی نظیر اینترنت و فضای مجازی فقط دارای جنبه های تفننی و سرگرمی نیستند بلکه با فرهنگ سازی از این امکانات می توان در راستای افزایش اشتغال و ایجاد کسب و کار به خوبی بهره جست.
به گزارش خبر شرق، پرویزی گفت: یکی از مهم ترین زمینه هایی که می توان با کمک شبکه های ارتباطی بستر رشد و شکوفایی آن را در استان پدید آورد، بخش گردشگری و صنایع دستی است.
وی ادامه داد: بازاریابی برای صنایع دستی و فراهم آوردن زمینه برای عرضه و فروش این تولیدات کمک زیادی به اشتغال و اقتصاد خانواده هایی که از خشکسالی های پیاپی آسیب دیده اند می کند.
پرویزی با تاکید بر فرهنگ سازی استفاده صحیح از اینترنت و فضاهای مجازی برای افراد به ویژه نسل جدید اظهار کرد: مسئولان استان و شهرستانها باید با تلاش برای استقرار زیرساخت های بنیادین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه های پویایی اقتصاد مناطق کم برخوردار را فراهم آوردند.