صادر ات ۷۰ درصد گوشت شتر مرغ و کبک تولیدی خراسان جنوبی؛

صادر ات ۷۰ درصد گوشت شتر مرغ و کبک تولیدی خراسان جنوبی؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، هاشم ولی پور مطلق با اشاره به فعالیت ۱۶ واحد پرورش شتر مرغ در استان، اظهار داشت: طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۲۹۸ تن گوشت شتر مرغ در این واحدها تولید شده است.
وی بیان کرد: از این میزان ۱۰۰ تن در استان مصرف و ۱۹۸ تن دیگر نیز به خارج از استان صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: ارزش ریالی این تولیدات ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

تولید ۹۷ تن گوشت کبک در استان
ولی پور مطلق همچنین به تولید ۹۷ تن گوشت کبک در استان اشاره کرد و گفت: طی این مدت بالغ بر ۲۳۶ هزار قطعه کبک در استان پرورش یافته است.
وی، ارزش ریالی این تولیدات را ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان ۲۹ تن در استان مصرف و ۶۸ تن نیز به استان های دیگر صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کاهش ۱۶ درصدی گوشت کبک تولیدی استان در سال جاری خبر  داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۱۵ تن گوشت کبک در استان تولید شده است.
ولی پور مطلق با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ نفر در بخش پرورش کبک مشغول هستند، عنوان  داشت:  واحد های پرورش کبک در شهرستان سربیشه و خوسف مشغول به فعالیت هستند.