شهر بیرجند بیشترین روستاهای ادغام شده را در کل کشور دارد؛

شهر بیرجند بیشترین روستاهای ادغام شده را در کل کشور دارد؛

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران با بیان اینکه پروژه فرزان نیازمند بازنگری است گفت: شهر بیرجند بیشترین روستاهای ادغام شده را در کل کشور دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، مجید روستا در جلسه  ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار داشت: توجه به بافت فرسوده در همه دولت‌ها بوده و روز به روز پیچیده‌ر و از ابعاد بحران‌تری بر خوردار شده است.

وی افزود: سیاست بازآفرینی شهری مدنظر است و باید به تمام دارایی‌ای شهر اعم از مسجد و بافت‌های پر اهمیت نیز توجه شود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران با بیان اینکه بعد اصلی بازآفرینی شهری این است که چگونه مردم را توانمند کنیم بیان کرد: توانمندی اجتماعی و اقتصادی مردم نیاز به ابزار سازی، آموزش و ترویج دارد.

روستا با بیان اینکه اگر ما نقش خود را در چارچوب یک برنامه به خوبی ایفا کنیم مسائل مالی حل خواهد شد خاطرنشان کرد: اقدامات در بیرجند کوچک بوده برای آغاز اقدامات بزرگتر اگر عمران و بهسازی وارد این عرصه شود به نهادینه سازی سیاست شهری کمک می‌شود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران با بیان اینکه بازآفرینی ۱۷ شهریور یک سند برنامه‌ریزی بازآفرین در مقیاس محله است یادآور شد: پیشنهاد ما به دولت این بوده که ۳۰ درصد منابع دستگاه‌ها به محلات پایلوت اختصاص یابد.

روستا با بیان اینکه طرح فرزان یکی از جراحی‌های بی‌هدف شهری در بیرجند بوده است که مردم و مدیریت شهری را درگیر کرده است اظهار داشت: در رابطه با بازگشایی فرزان قرار بود ۲ میلیارد تومان کمک کنیم اما قریب به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بازگشایی فرزان کمک کردیم.

وی با بیان اینکه پروژه فرزان نیازمند بازنگری است خاطرنشان کرد: نهاد توسعه محله مربوط به شهرداری است و امید است شهرداری این برنامه را از خود بداند چراکه مردم شورای شهر را به خاطر جمع‌آوری زباله انتخاب نکردند بلکه برای آموزش و امنیت فرزندان خود انتخاب کردند.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران با بیان اینکه برنامه بازآفرینی محلات از کانال شهرداری در جلسات ارائه و مصوب شود گفت: شهر بیرجند بیشترین روستاهای ادغام شده، در حال ادغام و در معرض مخاطرات و بحران‌های شهری را در کل  کشور دارد.

روستا با بیان اینکه پیشگیری و پیشنگری از این مسئله مورد توجه قرار  می‌گیرد اظهار داشت: در شهر بشرویه اقداماتی انجام خواهد شد همچنین  مسئله ما این است که این اقدامات باید تبدیل به برنامه شهری شود.

وی خاطرنشان کرد: باید همه به این باور برسیم که اولویت اول این مناطق و بافت‌ها مسائل اجتماعی است بنابراین باید اولویت بندی شود.