سه زخمی در حادثه واژگونی خودرو در جاده طبس – بردسکن؛

سه زخمی در حادثه واژگونی خودرو در جاده طبس – بردسکن؛

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین نیکمرد افزود: زخمی ها به بیمارستان بردسکن اعزام شدند و علت واژگونی خودرو بی توجهی راننده به جلو گزارش شد .
وی اضافه کرد: راننده خودرو از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به همراه خانواده از بشرویه عازم شاهرود بود .
خراسان جنوبی با ۱۵۱هزار کیلومتر مربع مساحت ، دومین استان بیابانی و سومین استان پهناور ایران است.
طول راه های استان ۱۷هزار و ۵۰۰ کیلومتر است و با توجه به بیابانی بودن و دوری فاصله آبادی ها از هم، پلیس راه تاکید کرد، رانندگان با دقت و با حوصله رانندگی کنند و در فاصله های معین توقف و سپس به سفرشان ادامه دهند.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی شنبه، ۱۰تیر ماه گفته بود: هفته گذشته در اثر وقوع ۴۵ فقره حادثه رانندگی در جاده های استان سه نفر کشته و ۸۶ تن زخمی شدند.
وی افزود: از مجموع تصادف هفته گذشته در استان ۴۰ فقره جرحی، ۲ فقره خسارتی و بقیه فوتی بود و ۴۲ درصد تصادف در جاده‌های اصلی، ۲۲ درصد در راه ‌های فرعی و بقیه در جاده‌های روستایی رخ داد.
وی یادآور شد: ۳۱ درصد تصادف ناشی از واژگونی وسیله نقلیه، ۲۲ درصد موتورسیکلت با دوچرخه ، ۹ درصد خودرو با عابر پیاده، همین تعداد خروج از جاده و بقیه سایر موارد تصادف بود.
وی تصریح کرد: ۴۰ درصد تصادف به دلیل توجه نکردن به جلو، ۱۹ درصد انحراف از مسیر، ۲۰ درصد تخطی از سرعت مجاز، ۱۱ درصد رعایت نکردن حق تقدم، چهار درصد تغییر مسیر ناگهانی، چهار درصد به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی، دو درصد به نقص فنی و ۱۰ درصد نیز مربوط به سایر علت هاست.