سه زخمی در برخورد ۲دستگاه خودرو در بیرجند؛

سه زخمی در برخورد ۲دستگاه خودرو در بیرجند؛

سرهنگ رضایی افزود: در این حادثه راننده و سرنشینان خودروی پراید توسط اورژانس۱۱۵به بیمارستان اعزام شدند.
وی ادامه داد: کارشناس راهور از صحنه تصادف بازدید کرد و وسایط نقلیه برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند، علت تصادف در دست بررسی است.