سند ۲۰۳۰ یونسکو صرفا یک توصیه نامه است؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

سند ۲۰۳۰ یونسکو صرفا یک توصیه نامه است؛

عباس لامعی در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: شایعه پذیرش آموزش جنسی در مدارس کذب محض است، در متن بیانیه ایجاد فرصت برابر در آموزش برای دختران و پسران لحاظ شده ؛ قطعا این امر مورد تقاضای تمام اندیشمندان و خیرخواهان هر جامعه ای است.
دبیر شورای آموزش و پرورش استان، یادآور شد: ۱۷۰ کشور در زمان قرائت بیانیه در اجلاس حضور داشتند و علاوه بر آن در معیت وزیر وقت آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.
لامعی، افزود: ایران با توجه به مصوبه های بالاترین نهادهای تصمیم گیری و تنفیذ بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب به عضویت سازمان ملل، یونسکو و آیسسکو درآمده است.
وی ادامه داد: بنا براین در کلیت مصوبه ها و پیمان نامه ها خود را موظف به عمل می داند، اما در خصوص بیانیه ها نه تنها ایران بلکه هیچ کشور دیگری ملزم به اجرای بخش هایی که با فرهنگ و باورهای دینی و ملی شان در تناقض باشد، نیست.
وی تصریح کرد: شایعه پراکنی ها در حالی است که در تصویب « چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه ها که جنبه الزام آور دارند، باید به تایید مجالس کشورها برسد، هیچ متن دیگری به امضا نمی رسد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، با بیان اینکه چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در امتداد برنامه «آموزش برای همه» قرار دارد، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت ایران خود را متعهد به اجرای بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ »که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی داند.
وی با اشاره به نهایی شدن «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، با همکاری متخصصین ارشد آموزش کشور، یادآور شد: بومی سازی این توصیه نامه مبتنی بر اسناد بالا دستی، سند تحول بنیادین و منطبق با معیارها و ارزش های شریعت اسلامی بوده که در حقیقت تفسیری ملی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» به شمار می رود.
لامعی تاکید کرد: نظام تعلیم و تربیت ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به ۲۰۳۰ نداشته و می تواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از متن یادشده که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، خودداری کند.
دبیر شورای آموزش و پرورش استان در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم به فرهنگ و هویت دینی و ملی ایران احترام خاصی قایل است، افزود: همانگونه که رئیس جمهوری گفتند به ملت بزرگ ایران و رهبر معظم انقلاب اطمینان می دهیم که وزارت آموزش و پرورش صرفا متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی خود و در چار چوب قوانین و اسناد بالا دستی حرکت می کند.
لامعی یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش متن رسمی و کتبی تحفظ را به دبیرخانه اجلاس و یونسکو به این شرح ارسال کرده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی داند. »
وی ادامه داد: برخی جریان ها و گروه های سیاسی خاص، از فرصتِ همزمانی و قرابتِ بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص این متن، با فضای انتخابات ریاست جمهوری، نهایت سوء استفاده را به عمل آوردند و از آن دستاویزی سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن خصوصا در میان قشر متدین و مذهبی کشور کردند.
وی اضافه کرد: همیشه بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری مورد توجه و اهتمام جدی مسئولان آموزش و پرورش قرار داشته و در خصوص این سند نیز از طریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و به رفع سایر دغدغه های ایشان نیز در دستور کار خود قرار داده است.