سند ملی آب به‌زودی در شورای عالی آب کشور رونمایی می‌شود؛

سند ملی آب به‌زودی در شورای عالی آب کشور رونمایی می‌شود؛

لیمراد اکبری عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: اولویت اجرای طرح سیستم‌های نوین کشاورزی با روش‌های آبیاری قطره‌ای است و امسال برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: امسال ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم نوین آبیاری تجهیز می‌شود.

اکبری با بیان اینکه برای جبران کم آبی اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی باید روش های نوین آبیاری توسعه یابد، افزود: میزان آب مصرفی در استان خراسان جنوبی در هر هکتار ۶ هزار و۵۰۰ متر مکعب است که باید ۱۲ هزار متر مکعب است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: نشاءکاری در زمینه کاهش مصرف آب در محصولات پر آب بر مطرح است و کشاورزی حفاظتی، طرح مجازی آب از دیگر برنامه‌ها برای کاهش مصرف آب در این بخش است.

اکبری از به روزرسانی سند ملی آب خبر داد و افزود: تقریبا بیشترکارهای به روزرسانی سند ملی آب انجام شده است و به نظر مصرف آب در بخش کشاورزی تنها ۶۰ درصد است.

وی با بیان اینکه نگاه به بهره‌وری‌ها است اظهار داشت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی در کشور آبیاری نوین در آنها انجام شده است و استان‌هایی مانند فارس، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، تهران و قزوین جزو استان‌هایی هستند که سیستم آبیاری نوین به خوبی دنبال می‌کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب وخاک گفت: در استان خراسان جنوبی با وجود اینکه در طول تاریخ آن در زمینه آبیاری نوین کار چندانی نشده بود اما در این چند سال گام‌های خوبی برداشته شده است و ما اعلام می‌کنیم که هیچ محدودیتی برای انجام آبیاری نوین دراستان خراسان جنوبی نداریم هر میزانی که کشاورزان بخواهند انجام دهند منابع در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با بیان اینکه سند ملی آب تقریبا به روزرسانی شده و است گفت: امسال برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

اکبری با بیان اینکه نگاه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش بهره‌وری در صرفه‌جویی از آب است، افزود: تا ۴۰ روز دیگر سند ملی آب در شورای عالی آب کشور رونمایی می‌شود.

وی بیان داشت: در سال گذشته برای آبیاری تحت فشار در خراسان جنوبی حدود ۵۰ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اختصاص یافت و امسال برای این استان در زمینه آبیاری نوین ۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی آب خور از منابع آبی استان خراسان جنوبی اعم از زیرزمینی و سطحی می‌توانند مجهز به این سیستم آبیاری شوند.

اکبری بیان کرد: امسال هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان خراسان جنوبی به آبیاری نوین تجهیز شدند و ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در حال انجام است.