سقط جنین بره ای با ۸ دست و پا در شهرستان بشرویه رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت :

سقط جنین بره ای با ۸ دست و پا در شهرستان بشرویه

دکتر سید حمید عبدی رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت : وقوع این پدیده جدا شدن ناقص دو جنین در هنگام تقسیم سلولی یا خوراندن داروهای خاص بعد از آبستن شدن حیوان است و این پدیده به صورت نادر اتفاق می افتد و بیشتر حیوانات در صورت به دنیا آمدن در همان ساعات اولیه جان خود را از دست می دهند .

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه افزود : چنین پدیده ای ممکن است در اثر مصرف داروهای ضدانگلی و یا سموم شیمیایی در اوایل دوران بارداری در حیوانات رخ دهد .

در پایان دکتر عبدی توصیه کرد : به منظور جلوگیری از تولد دام های ناقص الخلقه ، دامداران باید از مصرف خودسرانه دارو در طول دوره آبستنی خودداری کرده و به دلیل مسائل ژنتیکی نیز قوچ گله را عوض کنند .