سرقت از ۲۹ خودرو توسط سه نوجوان در بیرجند؛

سرقت از ۲۹ خودرو توسط سه نوجوان در بیرجند؛

سرتیپ مجید شجاع افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان در ادامه بررسی های خود با استفاده از شیوه های خاص و اجرای طرح کنترلی با کلانتری های شهر یک نفر را در حال سرقت دستگیر کردند.
وی یادآور شد: سارق نوجوان در مقر پلیس به همدستی ۲تن دیگر در سرقت ها اعتراف کرد که با هماهنگی های لازم همدستانش دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.
وی تصریح کرد: متهمان که ۱۱ تا ۱۳ سال دارند به ۲۹ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.
وی اضافه کرد: تجزیه و تحلیل ۲۹ پرونده توسط کارآگاهان نشان می دهد که بیشتر سرقت ها از خودروهای بدون دزدگیر و حتی با درهای باز و شیشه های پایین انجام شده است.
وی تاکید کرد: یکی از متهمان در اعتراف های خود عنوان کرد که سرقت را برای تامین هزینه مواد مخدر والدینش انجام داده است.
وی بیان کرد: بررسی اولیه نشان می داد، بیشتر سرقت ها در محل های خلوت و نزدیک ظهر رخ داد و بیشترین اقلام مورد سرقت هم کارت های بانکی، وجه نقد و فلش بود.
شجاع گفت: نظارت نداشتن خانواده ها بر فرزندان ، آنها را به سمت و سوی انتخاب دوست ناباب سوق می دهد و سه متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.