سرانه مصرف آبزیان خراسان‌جنوبی۶کیلوگرم ازمتوسط کشوری پایین تراست؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی:

سرانه مصرف آبزیان خراسان‌جنوبی۶کیلوگرم ازمتوسط کشوری پایین تراست؛

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرانه مصرف آبزیان در خراسان‌جنوبی ۶ کیلوگرم از متوسط کشوری پایین‌تر است.

، حسن صالحی صبح امروز ۱۶ اردیبهشت در حاشیه مراسم توزیع بچه ماهی در بیرجند در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر سرانه مصرف آبزیان در متوسط کشوری ۱۰.۶ کیلوگرم است.

وی ادامه داد: این در حالی است که مصرف سرانه آبزیان چهار کیلوگرم بوده و از سرانه کشوری قریب به ۶ کیلوگرم   پایین تر است. معاون وزیر جهاد کشاورزی   با اشاره کمبود آب در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به کمبود آب در استان، میزان آبزی پروری در چند سال اخیر در خراسان جنوبی افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان، بودجه‌های عمرانی این سازمان طی چند سال گذشته افزایش چهار تا پنج برابری داشته است. صالحی اظهار کرد: امید است با توسعه بودجه عمرانی خراسان جنوبی و حمایت های ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان، بتوانیم با استفاده از غنی کردن مزاع   و باغات، برای مردم تولید غذا داشته باشیم. وی با بیان اینکه ما در هر مکانی که دارای آب است، آبزی پرزوری را توسعه داده ایم، افزود: خوشبختانه توسعه شیلات و آبزی پروری در تمامی استان های کشور روند صعودی خوبی را داشته است.