ستاد انتخابات روحانی در چند شهر و برخی روستاهای درمیان راه اندازی شد؛

ستاد انتخابات روحانی در چند شهر و برخی روستاهای درمیان راه اندازی شد؛

به گزارش خبر شرق، غلام محمد حیدری به عنوان رئیس ستاد روحانی در شهرستان درمیان معرفی شده است.
روز گذشته ستاد این داوطلب ریاست جمهوری در روستای چهار هزار و ۵۰۰ نفری نوغاب شهرستان نیز راه اندازی شد که مولوی پارسا امام جمعه روستای طاغان در این مراسم به تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید پرداخت.
همچنین پنج روز گذشته ستاد این نامزد در شهرهای گزیک، طبس مسینا و شهر اسدیه راه اندازی شد که از راه اندازی ستادها استقبال خوبی شده و تعدادی از بزرگان منطقه در این ستادها حضور یافته اند.