سال ۹۶، سال ادغام اتحادیه ها در تمام کشور؛

سال ۹۶، سال ادغام اتحادیه ها در تمام کشور؛

رئیس اتاق اصناف ایران  در خصوص برنامه های سال ۹۶ اتاق اصناف گفت:مهمترین برنامه ما در این سال پیگیری امور ادغام اتحادیه های هم عرض است و هیئت رئیسه اتاق با جدیت آنرا پیگیری خواهد کرد.

علی فاضلی ادامه داد:امروز در کشور ۸۳۰۰ اتحادیه وجود دارد در حالیکه وجود آنها نیاز نیست و علاوه بر اینکه فعالیت های آنها موازی یکدیگر است لذا نمی توانند بر اعضای خود نیز مثمر ثمر باشند.

وی افزود: اتحادیه هایی وجود دارند که بودجه سالیانه آنها ۶ تا ۴۵ میلیون تومان است اما آیا با این بودجه می توان امورات روزانه اتحادیه را گذراند؟این رقم فقط خرج آبدارچی و کاغذ و قلم می شود آن وقت چگونه باید از این اتحادیه انتظار داشت که برنامه های توسعه ای یا آموزشی برای اعضای خود برقرار کند؛این اتحادیه چگونه می خواهد در برابر اداره مالیات یا تامین اجتماعی از حقوق خود دفاع کند در حالیکه توانایی پرداخت حق الزحمه یک مشاور حقوقی را ندارد.

فاضلی ادامه داد:بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم که اتحادیه های هم عرض را ادغام کنیم و این کار در شهرستانها شروع شده و در سال ۹۶ نیز در تهران انجام خواهد شد.

وی در خصوص منحل شدن برخی اتحادیه ها گفت: بحث انحلال هیچ وقت مطرح نبوده بلکه خروج برخی از اتحادیه ها از مجموعه اصناف مطرح شده به طوریکه ما در سال ۹۵ طی ۵ ماه سه پیشنهاد برای خروج برخی از اتحادیه ها داشتیم به طور مثال سازمان میراث فرهنگی به دولت پیشنهاد داد که ۲۷ اتحادیه صنفی که در حوزه گردشگری و حمل و نقل شهری فعالیت می کنند از ما جدا شود که با توجه به تلاش هیئت رئیسه و تعاملی که با دولت به خصوص شخص معاون اول داشتیم نگذاشتیم این اتحادیه از اصناف جدا شود