زلزله مشهد را لرزاند؛

زلزله مشهد را لرزاند؛

شدت این زلزله که میزان آن هنوز اعلام نشده است به حدی بود که شهروندان مشهدی را ناگزیر از ترک ساختمانها کرد.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و به شدت ۶ ریشتر رخ داده است. 

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و عرض جغرافیایی ۸۳ . ۳۵ و طول جغرافیایی ۲۶٫ ۶۰ حوالی سفید سنگ استان خراسان رضوی رخ داد.