زلزله شوسف بدون خسارت؛

زلزله شوسف بدون خسارت؛

سید ابوالحسن میرجلیلی رگفت: پس از وقوع زلزله اولیه ۹ پس لرزه در منطقه به ثبت رسید که این زلزله ها خسارتی نداشته است.
وی یادآور شد: زلزله یادشده در ۱۸ کیلومتری شهر شوسف و ۲۶ کیلومتری شهر نهبندان در جنوب خراسان جنوبی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.
به گفته علی هاشمی گازار، مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند، این زلزله در ۳۱ درجه و ۷۳ دقیقه عرض شمالی و ۶۰ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی رخ داد.
شهر شوسف در ۱۶۵ کیلومتری جنوب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.