روایت العرب از پیشنهاد جنجالی وزیرِ جوان روحانی: اصولگرایان مخالف طرح آذری جهرمی برای رفع فیلتر توییتر هستند / آیا طرح های جهرمی مانند ابتکارهای روحانی برای گشودن درب های دیپلماتیک با واکنش جریان اصولگرا مواجه خواهد شد؟

روایت العرب از پیشنهاد جنجالی وزیرِ جوان روحانی: اصولگرایان مخالف طرح آذری جهرمی برای رفع فیلتر توییتر هستند / آیا طرح های جهرمی مانند ابتکارهای روحانی برای گشودن درب های دیپلماتیک با واکنش جریان اصولگرا مواجه خواهد شد؟

محمد جواد آدری جهرمی وزیر جدید ارتباطات ایران طرح رفع فیلتر توییتر را با این استدلال که ابزار مهمی برای اعلام نظر است، پیشنهاد داده و بر این مساله تاکید کرد که تصمیم نهایی در این باره به عهده شورای عالی فضای مجازی است.
 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از انتخاب جهرمی در اولین روزهای وزارتش با طرح این پیشنهاد نظرها را به سوی خود جلب کرد؛ چرا که از سال ۲۰۰۹ به بعد، ورود به این سایت برای ایرانیها ممنوع شد.

سخنان وزیر جوان با مخالفت جریان اصولگرا مواجه شد. اختلاف واقعی در این مورد به اختلاف بین دو نسل برمیگردد که آیا این اقدام تهدیدی برای جامعه ایران محسوب می شود یا نه.

فاصله زیادی است بین کسانی که این اقدام را تهدیدی برای امنیت ایران و دروازه ای برای ورود فساد اخلاقی به جامعه می دانند و افرادی که آن را یکی از وسایل ارتباط اجتماعی و وسیله ای برای اظهار نظر و ارتباط از طریق دنیای مجازی می دانند، که نماینده این گروه وزیر جوان ارتباطات است.

این اختلاف نظر در ایران بین جریان معتدل به رهبری حسن روحانی و بین اصولگرایان مساله تازه ای نیست؛ همانطور که طرح روحانی برای گشودن درهای دیپلماتیک و اقتصادی ایران به روی غرب با واکنشهای شدیدی از سوی شخصیتهای اصولگرا روبه رو شد.