رشد ۳۰ درصدی سطح زیر کشت ارزن در سربیشه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت :

رشد ۳۰ درصدی سطح زیر کشت ارزن در سربیشه

سید حسن رضوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت : طی کشت بهاره سال ۹۶ ، ۵۵۰ هکتار از مزارع شهرستان به کشت ارزن دانه ای اختصاص یافت.

وی افزود : نیاز پایین آبی و سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه کشت این محصول باعث شد تا مورد استقبال کشاورزان بگیرد.

رضوی با بیان اینکه پیش بینی می شودبیش از ۱ هزر و ۴۰۰ تن ارزن دانه ای از این سطح برداشت شود ، گفت : این میزان سطح زیر کشت ارزن ۲۳ میلیارد ریال برای کشاورزان ارزآوری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود :۱۱۵ بهره بردار در امر کشت ارزن دخیل هستند.

وی بیان کرد : ارزن گیاهی ایده آل برای کشت در مناطق گرم و خشک است و بدلیل رشد سریع و طول دوره رشد کوتاه،قابلیت تطابق با لا در نواحی گرمسیری،مقاومت بالا به خشکی و شوری، قابلیت رشد در دامنه وسیعی از خاکها ،درصد پروتئین بالا،هزینه تولید بسیار پایین و درآمد مطلوب برای کشاورزان از محصولات قابل توصیه در کشت بهاره است.