رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

محمدرئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران رئیس جمهور با صدورحکمی دکتر محمد رئیس زاده را برای مدت چهار سال به عنوان “رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران” منصوب کرد.