دیدار و گفتگوبا خانواده شهید غلامحسین نخعی

دیدار و گفتگوبا خانواده شهید غلامحسین نخعی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران با حضور اعضای شورای فرهنگی و احمد محبی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع با خانواده شهید غلامحسین نخعی دیدار و تفقد انجام گردید