دیدار مدیرکل بهزستی خراسان جنوبی و جمعی از پرسنل با نماینده ولی فقیه

دیدار مدیرکل بهزستی خراسان جنوبی و جمعی از پرسنل با نماینده ولی فقیه

صبح امروز حسن شرفی مدیر کل بهزستی استان خراسان جنوبی و جمعی از پرسنل با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند