دومین همایش شیمی در بیرجند برگزار شد

دومین همایش شیمی در بیرجند برگزار شد

دومین همایش شیمی که به منظور بالا بردن اطلاعات دانش آموزان وآمادگی برای کنکور توسط اساتید کشوری که هرکدام مولفین کتاب و مدرسین در مدارس خاص هستند با حضور ۹۰ دانش آموز در دو طیف نپتئوتست و جمع بندی برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش تبادل نظر با دیگر اساتید مطرح کشوری ؛بالا بردن سطح اموزش ؛ کیفی کردن مسئله اموزش و امادگی داوطلبان برای کنکور است.

همچنین برگزاری این همایش ها برای دیگر دروس تخصصی و عمومی ازجمله عربی؛ادبیات؛شیمی؛و زیست نیز  خواهد بود.