ده محمد طبس با ۱۱ میلیمتر رکوردار بارندگی ده محمد طبس با ۱۱ میلیمتر رکوردار بارندگی

ده محمد طبس با ۱۱ میلیمتر رکوردار بارندگی

ده محمد شهرستان طبس در شبانه روز گذشته با ۱۱ میلیمتر بیشترین بارندگی را ثبت کرد.

ده محمد طبس با ۱۱ میلیمتر رکوردار بارندگی

به گزارش| پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران کارشناساس هواشناسی استان گفت: ایستگاه‌های تپه طاق ۹ میلیمتر، معدن قلعه وکل شانه ۷ میلیمتر، طبس ۶ میلیمتر، ارسک و روستای درمیان حدود ۵ میلیمتر، فتح آباد خضری، درخش و ازمیغان ۴ میلمتر، کلاته سورگ، حدود سه میلیمتر، قاین، کریمو، رقه، فردوس، مهوید، انارستانک، اسلامیه، سربیشه و عشق آباد حدود دو میلیمتر، اسدیه، فتح آباد فردوس، باغستان، سرند فردوس، طاهرآباد، دیهوک و زهان حدود یک میلیمتر و حاجی آباد، بیرجند و گزیک هم کمتر از یک میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.
خانم زارعی افزود: همانطور که پیش بینی می‌شد طی ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید تا خیلی شدید و طوفان در منطقه رخ داد و کمترین دید افقی از ایستگاه حاجی آباد با ۴۰۰ متر و بیشترین وزش باد از ایستگاه بیرجند با ۹۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.